رفع مسئولیت

  1. مارک فایل صرفا یک واسطه بین فروشنده و خریدار است و هیچ مسئولیتی در قبال فایل فروخته شده را قبول نمی کند.

  2. پشتیبانی کامل از خریدار بر عهده فروشنده فایل می باشد و مارک فایل مسئولیت هیچ پشتیبانی را متقبل نمی شود.

  3. باتوجه به واسط بودن مارک فایل و فروش فایل توسط فروشگاه های مختلف، خدمات پشتیبانی محصول تماما مرتبط با فروشنده محصول و فروشگاه می باشد و مارک فایل هیچ گونه تعهدی در قبال محصول و یا خدمات دریافت شده پس از تحویل سفارش (دانلود فایل) به خریدار را متقبل نمی باشد.

  4. در صورتی که کاربر ایجاد کننده فروشگاه محصولاتی برخلاف قوانین سایت با عناوین دیگری به فروش برساند در صورت مشخص شدن تخلف کلیه مسئولیت های تخلف مربوط به کاربر ایجاد کننده محصول و فروشگاه می باشد و مارک فایل هیچ تعهد و مسئولیتی در این قبال متعهد نمی گردد.

  5. مارک فایل هیچگونه مسئولیتی در قبال واریزی ها و عدم ارائه فایل از فروشنده را قبول نکرده و تمامی مسئولیت و رسیدگی این موارد از طریق سایت فروشنده خواهد بود.

  6. با توجه به این که مارک فایل هیچ گونه درگاه پرداختی نداشته و نیز هیچ گونه فایلی ارائه نمی دهد و صرفا به عنوان موتور جستجو بین جستجو کننده های فایل و فروشنده های فایل می باشد پس هیچگونه مسئولیتی نیز در قبال فروشنده و خریدار ندارد و هر گونه شکایت چه از طرف فروشنده و چه از طرف خریدار باید از طریق سایت ارائه دهنده فایل پیگیری و بررسی شود.